Leitung

Eskes, Lucia
Leitung Grimme-Preis
 
02365 9189-21
 

Team

Sven Schlüter
Schlüter, Sven
Grimme-Preis
 
02365 9189-40
Sönmeztürk, Seda
Grimme-Preis
 
02365 9189-27
Thomas Tekster
Tekster, Thomas
Grimme Forschung / Grimme-Preis-Archiv
 
02365 9189-51
Wonschewski, Susanne
Grimme-Preis
 
02365 9189-52